Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

БАРСПИП

Заедно можем

Първата национална професионална браншова асоциация на експертите и организациите, работещи в сферата на противодействието на пране на пари в България.

Единствената национална професионална браншова организация

 

Общност на експертите и организациите, работещи в сферата на противодействие на изпирането на пари

 

СЪБИТИЯ, ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

Сертифициране

Документи и сертифицирани организации

Виж повече

Членство

Документи и членове
на БАРСПИП

Виж повече

Сътрудничество

Меморандуми за сътрудничество и партньори

Виж повече

Актуално

Новини, публикации,
връзки

Виж повече