Новини

Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон. Книгата допринася за повишаване на...

Покана за Общо събрание

До
Членовете на Сдружение „Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари“