БАРСПИП регистрирана като сдружение с нестопанска цел

Днес, 25.04.2018 г., Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) е съдебно регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и нейния устав.

БАРСПИП е единствената национална професионална браншова организация на експертите и организациите работещи в сферата на противодействие на изпирането на пари в България. Асоциацията е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.