Инициативи и проекти 2019

ПО ПОКАНА НА АДВОКАТСКАТА АКАДЕМИЯ И СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ АЛСАС СЪВМЕСТНО С ЦППИП И БАРСПИП КОМЕНТИРХА НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ СВЪРЗАНИ С АДВОКАТУРАТА.

Форумът се проведе на 15.02.2019 г. в гр. София, в сградата на Софийска адвокатска колегия и …