Събития 2019

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С 5-ТА ДИРЕКТИВА НА ЕС И ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА.“

На 12.12.2019 г. в гр. София, Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) в сътрудничество с Международен банков институт . . .

Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК В АЛСАС ЕООД, КОМЕНТИРА ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОРОВЕЦ.

На 01.06.2019 г., в конгресния център на хотел “Рила“ в Боровец, се проведе Националния семинар на Нотариалната камара на Република България …