Събития 2019

Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ, УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК В АЛСАС ЕООД, КОМЕНТИРА ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОРОВЕЦ.

На 01.06.2019 г., в конгресния център на хотел “Рила“ в Боровец, се проведе Националния семинар на Нотариалната камара на Република България …