ДЕН НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
(Д-ПИП)

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. През настоящата 2018 г. празника ще бъде отбелязан за първи път. По този повод, този ден ще бъде обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП), а седмицата 05 – 11 ноември ще бъде обявена за Седмица на превенцията на изпирането на пари.

За отбелязването й, БАРСПИП стартира кампания, която има за цел да повиши осведоменността, относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от процеса на изпирането на пари, което от своя страна да доведе до изграждането на една ефективна система за превенция и противодействие на изпирането на пари, а чрез нея и до намаляването на негативния ефект от този процес и до подобряването на икономическата среда, бизнес климата, както и до повишаване на жизнения стандарт на обществото като цяло.
Мотото на кампанията тази година е „Чисти пари – чиста икономика“.

Кампанията ще стартира на 05.11.2018 г., когато представители на Асоциацията ще вземат участие в еднодневно обучение за превенция и противодействие на изпирането на пари предназначено за вътрешни одитори. В рамките и за целите на кампанията ще бъдат изработени специални електронни AML брошури, които ще се разпространяват безплатно. През цялата седмица, БАРСПИП ще подкрепя и ще се включва в инициативи иницирани от различни организации, свързани с превенцията и противодействието на изпирането на пари. Кампанията ще завърши с организиране на кръгла маса с представители на публичния и частен сектор с компетенции в материята, на 11 ноември в гр. София.

Всеки желаещ да се включи в Кампанията, може да го направи по един или няколко от следните начина:

  • Да се декларира подкрепа за Кампанията, като за целта, от официален имейл на подкрепящата организация, се изпрати името и уебсайта на организацията до БАРСПИП, на office@barspip.org.
  • Да се организират различни активности от съответната организация, подкрепяща кампанията в този период за отбелязване на Д-ПИП.
  • Да се сложи логото и мотото на кампанията на съответната интернет страница на организацията, подкрепяща кампанията.
  • Да се използва логото и мотото на кампанията при организирането на различни събития и публикации.
  • Да се разпространи информация за кампанията до партньори и клиенти.
  • Да се хареса фейсбук страницата на БАРСПИП; да се сложи логото на кампанията за профилна снимка във фейсбук страницата на организацията, подкрепяща кампанията; да се сподели информацията и др.

Галерия